załóż konto »   zaloguj się »
 
 
Polski polskienglish
 
 
 
 
 
 

 Nowości

2016-05-05
Modyfikacja konstrukcji silników wielkości mechanicznej 132 serii 3SIE.
   
2016-02-27
Na potrzeby ważnego Klienta zagranicznego rozpoczęto wieloetapowy proces certyfikacji silnika typu EcSTKe315M6D-f na zgodność z wymaganiami Korean Registry (KR).
   
2015-12-23
Firma zakończyła certyfikację silników budowy wzmocnionej wielkości mechanicznej 90÷180 wg Dyrektywy 94/9/WE (ATEX).
   
2015-01-09
Uzyskanie certyfikatu na rynki Unii Celnej.
   
2014-12-30
Wspólnie z przedstawicielami środowiska naukowego opracowano konstrukcję a następnie wyprodukowano i przeprowadzono badania pierwszych prototypowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi i klatką rozruchową w wirniku.
   
2014-12-30
Zakup nowego stanowiska do indywidualnej impregnacji ciśnieniowo-próżniowej VPI żywicami epoksydowymi.
   
2014-12-30
Silnik dSKKw250M4B został zaprojektowany pod konkretne wymagania Klienta z przeznaczeniem na rynek Turecki.
   
archiwum
       Jakość i ekologia
powrót
 Jesteś tutaj:  Strona główna Silniki Celma indukta O firmie Jakość i ekologia

 

POLITYKA  JAKOŚCI

CELMA INDUKTA SA oraz spółka podległa Odlewnia Żeliwa Cieszyn  deklarują stałe podnoszenie jakości produkowanych silników elektrycznych, odlewów żeliwnych oraz świadczonych usług.
Nadrzędnym celem CELMA INDUKTA SA jest posiadanie i doskonalenie organizacji zorientowanej na Klienta. Zapewnienie wysokiego standardu obsługi naszych Klientów jest kluczowym elementem misji i strategii CELMA INDUKTA SA, postrzegania jej jako niezawodnego i godnego zaufania partnera oraz gwarancją sukcesu na rynku międzynarodowym i krajowym.

 • dążymy, aby wytwarzane przez nas wyroby optymalnie zabezpieczały wymagania i oczekiwania Klienta,

 • staramy się kształtować i ukierunkowywać potrzeby naszych Klientów oraz przewidywać rozwój ich wymagań i oczekiwań,

 • doskonalimy procesy produkcji i realizacji zamówień aby były one skuteczniejsze, wydajniejsze i bardziej elastyczne,

 • kompetentna i doświadczona kadra specjalistów, gwarantując rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, jest świadoma wpływu swojej pracy na satysfakcję Klientów.


Realizacja Polityki Jakości dokonywana jest poprzez:

 • ciągłe doskonalenie procesów projektowania i wytwarzania wyrobów, planowanie i określanie mierzalnych celów jakości,

 • nadzór nad właściwym przygotowaniem i przebiegiem tych procesów,

 • nadzór nad jakością dostaw i ocenę dostawców,

 • nadzór nad odpowiednim poziomem jakości infrastruktury i monitorowanie środowiska pracy oraz oddziaływania na środowisko naturalne,

 • efektywne wykorzystanie dysponowanych zasobów i środków,

 • stworzenie jednakowo czytelnych kryteriów oceny dla wszystkich pracowników oraz jednoosobowej odpowiedzialności kadry kierowniczej za osiąganie określonych celów jakości w realizowanych procesach,

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i systematyczne organizowanie szkoleń,

 • ciągłe doskonalenie SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ poprzez systematyczną ocenę jego funkcjonowania.


CELMA INDUKTA SA w ramach swej odpowiedzialności za wyrób, deklaruje zgodność postępowania w procesach projektowania, produkcji i dystrybucji silników elektrycznych przeciwwybuchowych, z wymaganiami dyrektywy 94/9 WE – ATEX oraz normy PN-EN 13980, w procesach napraw silników elektrycznych – z wymaganiami normy PN-EN 60079-19 a w procesach badań wszystkich produkowanych wyrobów – z wymaganiami normy

PN-EN ISO/IEC 17025.

Zarząd, kierownictwo i wszyscy pracownicy CELMA INDUKTA SA oraz spółki podległej Odlewnia Żeliwa Cieszyn przyjmują szczególną odpowiedzialność za wdrażanie zadań wynikających z SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, jego ciągłe doskonalenie, a także realizację założeń wyżej określonej

POLITYKI  JAKOŚCI.

 

 

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

 

                 CELMA INDUKTA SA oraz spółka podległa Odlewnia Żeliwa Cieszyn są w pełni świadome swoich oddziaływań na środowisko i odpowiedzialności jaka ciąży na organizacjach w związku z tymi oddziaływaniami.

 

Mając na uwadze specyficzne położenie organizacji oraz rolę w zapewnieniu rozwoju gospodarczego regionu, CELMA INDUKTA S.A. pragnie utrzymać rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego. We wszystkich decyzjach dotyczących rozwoju chcemy uwzględniać działania na rzecz ochrony środowiska. W związku z tym, deklarujemy kontynuowanie działań rozpoczętych w ramach Programu Czystszej Produkcji i Systemu Zarządzania Jakością poprzez wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2009.

 

     W naszych działaniach zobowiązujemy się do:

 • utrzymywania zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska obowiązującymi w Polsce,

   

 • ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego i ograniczania wpływu na środowisko,

   

 • kierowania się zasadą wyższości działań zapobiegawczych nad usuwaniem negatywnych skutków naszej działalności,

   

 • stałego podnoszenia świadomości pracowników w zakresie oddziaływania firmy na środowisko.

Powyższa deklaracja będzie wprowadzona w życie poprzez realizację celów środowiskowych i nadzór nad wszystkimi procesami powodującymi faktyczne lub potencjalne negatywne skutki dla środowiska naturalnego.


         W szczególności nasze działania będą ukierunkowane na:

 • ograniczanie strat olejów i emulsji w eksploatowanych maszynach i urządzeniach,

   

 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wody,

 • optymalną gospodarkę energią cieplną,

   

 • zmniejszanie zużycia energii elektrycznej w produkowanych przez naszą firmę silnikach, poprzez rozszerzanie naszej oferty w zakresie silników energooszczędnych.

Zarząd, kierownictwo i wszyscy pracownicy  CELMA INDUKTA SA, spółki podległej Odlewnia Żeliwa Cieszyn oraz upoważnionych organizacji obcych, którym Polityka Środowiskowa jest zakomunikowana, przyjmują szczególną odpowiedzialność za wdrażanie i utrzymywanie przedsięwzięć wynikających z Systemu Zarządzania Środowiskowego, jego ciągłe doskonalenie a także realizację założeń wyżej określonej Polityki.


 

Cantoni MotorBeselCelma InduktaEmitEma-ElfaFanaFormitNarmodFenes


 • Jesteś w dywziji: Silniki
  Wybrana firma: Celma Indukta

  Przejdź do firmy:

 • powrót    do góry 
  Polityka prywatności  |  Mapa strony » Copyright © 2022 Cantoni Group. All rights reserved.
  Designed by MOUTON interactive
  odwiedź: Wizytorów: 6814848, dziś: 495