załóż konto »   zaloguj się »
 
 
Polski polskienglish
 
 
 
 
 
 

 Nowości

2017-06-26
Nowe silniki energooszczędne IE4
   
2016-01-27
Energooszczędne silniki jednofazowe serii 3SSIE
   
2014-08-27
ENERGOOSZCZĘDNE MOTOREDUKTORY DO NAPĘDU PODAJNIKÓW KOTŁOWYCH
   
2010-06-08
Firma Przyjazna Naturze
   
2010-02-19
Certyfikat na silniki morskie
   
2009-12-03
Nowe silniki energooszczędne
   
2008-08-25
Nowoczesne silniki reluktancyjne
   
archiwum
       Procedura zgłaszania reklamacji
powrót
 Jesteś tutaj:  Strona główna Silniki Besel Pomoc techniczna Procedura zgłaszania reklamacji

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI / NAPRAWY

 

Instrukcja wypełniania formularza naprawy i zasady wysyłki do serwisu FSE BESEL SA.

 

W celu prawidłowego przyjęcia przez serwis wyrobu do naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, a także w celu zdobycia optymalnych informacji o przyczynach reklamacji należy wypełnić Formularz Zgłoszenia Naprawy (Zgłoszenie Reklamacyjne Niezgodności Towaru / Usługi z Umową). Wypełnia go osoba / firma zgłaszająca niezgodność lub wyrób do naprawy.

 

Sekcja 1   (Dane zgłaszającego reklamację / naprawę)

Należy wpisać dokładne dane adresowe zgłaszającego wyrób do naprawy / reklamacji. Bardzo ważne jest wpisanie numeru telefonu kontaktowego, faxu i/lub adresu poczty elektronicznej e-mail, co zdecydowanie może przyspieszyć kontakt zainteresowanych stron. Do rozliczenia fakturą VAT konieczne jest podanie Nr NIP.

 

Sekcja 2   (Produkt)

Należy poprawnie wpisać dane z tabliczki znamionowej lub innych dokumentów wyrobu „Typ, Nr seryjny”. Pozwoli to na jednoznaczną identyfikację produktu w trakcie całego procesu załatwiania sprawy.
Bez zgody FSE BESEL nie należy dołączać do wyrobu dodatkowych obcych akcesoriów lub elementów innych produktów – FSE BESEL nie będzie rozpoznawał takich spraw, a wyroby będą zwracane do adresata, na jego koszt i odpowiedzialność.

 

Sekcja 3  ( Opis problemu / powodu reklamacji / uszkodzenia)

Opis powinien zawierać informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu wyrobu zaobserwowanych przez użytkownika. Prosimy o krótki, nawet hasłowy opis usterki, niezgodności. Odpowiedź na pytanie uzupełniające o występowanie problemu (stale czy tylko od czasu do czasu) jest ważną informacją dla serwisu co do zakresu czynności badawczych dla ustalenia nieprawidłowości. Jeżeli problem ujawnił się jako zjawisko trwałe, to należy zakreślić kratkę TAK. W przeciwnym przypadku należy zakreślić kratkę NIE.

 

Sekcja 4   ( Warunki eksploatacji i otoczenia pracy)

FSE BESEL prosi o  możliwie jak najdokładniejsze podanie odpowiedzi na podane hasła. Ułatwi to ustosunkowanie się do zgłoszonych problemów, ale także pozwoli opracować optymalne środki zaradcze do obecnego problemu jak i przed jego powtórzeniem się.  

 

Sekcja 5  (Żądanie reklamującego)

Należy jednoznacznie określić z jakich zabezpieczeń chce skorzystać, czy z przepisów o gwarancji, czy z przepisu o niezgodności z umową, czy też z naprawy na zasadzie usługi płatnej zleconej FSE BESEL. Przy naprawie na zasadzie usługi płatnej klient może skorzystać z żądania wcześniejszego określenia wyceny kosztu naprawy lub może akceptować koszt wynikowy naprawy bez wcześniejszej wyceny. Uruchomienie usługi naprawy płatnej ma miejsce po jednoznacznym potwierdzeniu przez zgłaszającego zgody na pokrycie jej kosztów.

 

Całkowicie wypełniony formularz z podaną datą i podpisami kompetentnych osób zgłaszających wyrób do naprawy należy dołączyć do paczki z wyrobem lub wysłać listem, faxem, e-mailem do FSE BESEL na adres podany w nagłówku formularza. W celu wysłania wyrobu do naprawy należy skorzystać z możliwie najtańszej firmy przesyłkowej . W przypadku reklamacji uznanej koszt przesyłki ponosi FSE BESEL (od bezpośredniego odbiorcy towaru do FSE Besel SA), a w przypadku naprawy pogwarancyjnej koszt dostarczenia oraz przesyłki po naprawie ponosi zgłaszający.


Wyrób na czas transportu powinien być należycie zabezpieczony, tak aby nie uległ uszkodzeniom mechanicznym, chemicznym lub z powodu zamoczenia.

 

FSE BESEL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wyrobów powstałe w trakcie transportu do serwisu wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia. 

 

 


 

Cantoni MotorBeselCelma InduktaEmitEma-ElfaFanaFormitNarmodFenes


 • Jesteś w dywziji: Silniki
  Wybrana firma: Besel

  Przejdź do firmy:

 • powrót    do góry 
  Polityka prywatności  |  Mapa strony » Copyright © 2022 Cantoni Group. All rights reserved.
  Designed by MOUTON interactive
  odwiedź: Wizytorów: 6814839, dziś: 486