Cantoni Group
 
The leading producer of electric motors in Europe...
załóż konto »   zaloguj się »
 
 
Polski polski
 
 
 
 
 
 

 Nowości

2017-06-29
Wielomodułowa wykrawarka do uszczelek samochodowych
   
2017-06-26
Nowe silniki energooszczędne IE4
   
2017-06-23
List gratulacyjny_CWB_ Bisnode
   
2016-08-31
Grupa Cantoni sponsorem nauki
   
2016-07-12
Certyfikat Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki
   
2016-05-05
Modyfikacja konstrukcji silników wielkości mechanicznej 132 serii 3SIE.
   
2016-03-31
Wybitny Eksporter Roku 2015
   
archiwum
       Energooszczędność
powrót
 Jesteś tutaj:  Strona główna Energooszczędność

 

 

Nowe klasy sprawności 3-fazowych silników niskonapięciowych

 

Ponad połowę całej energii elektrycznej wyprodukowanej na świecie wykorzystywane jest przez napędy elektryczne z silnikami elektrycznymi. Podstawową wielkością określającą przewidywane oszczędności wynikające z zastosowania silnika energooszczędnego jest jego sprawność. Współczynnik sprawności silnika elektrycznego decyduje o wydajności z jaką energia elektryczna zamieniana jest na energię mechaniczną.

 

Jednak podawana przez producentów silników wartość sprawności zależy w znacznym stopniu od metody przyjętej do jej wyznaczenia. Z tego względu bardzo często porównanie ze sobą sprawności katalogowych silników dwóch różnych producentów bez znajomości metody wyznaczenia sprawności może prowadzić do błędnych decyzji odnośnie wyboru danego silnika. Konieczne było, więc ujednolicenie całego międzynarodowego systemu określania tak ważnego parametru silnika elektrycznego.

 

Na całym świecie od kilkunastu lat dyskutowano nad zharmonizowaniem systemu klasyfikacji silników elektrycznych pod względem sprawności.

Przez wiele lat 3-fazowe silniki elektryczne niskiego napięcia w Unii Europejskiej były sprzedawane w trzech klasach sprawności EFF3, EFF2 i EFF1.

Ten system klasyfikacji wydajności energii został wprowadzony i był z powodzeniem stosowany w wielu krajach na całym świecie. Nie był on jednak jednolity pod wieloma względami zasadniczymi dla samego wyznaczania poziomu sprawności.          

 

Było to głównym powodem rozpoczęcia przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną IEC prac na ujednoliceniem systemu i zastąpieniem różnych krajowych przepisów przez jedną międzynarodową normę.

 

 

Dotychczasowy podział klas sprawności 3-fazowych silników elektrycznych w Europie – zgodny z CEMEP (1998)


W Europie w roku 1998 Stowarzyszenie Europejskich Producentów Maszyn Elektrycznych i Energoelektroniki CEMEP określiło trzy klasy sprawności silników indukcyjnych oznaczone następującymi symbolami:


• klasa EFF 3 - silniki o niskiej sprawności;
• klasa EFF 2 - silniki standardowe (średni poziom sprawności);
• klasa EFF 1 - silniki o wysokiej sprawności.

 

 

Głównym celem wprowadzenia klasyfikacji sprawności a następnie podpisania porozumienia przez producentów silników elektrycznych było ograniczanie zakresu zastosowań silników o niskiej sprawności (EFF3), a tym samym wzrost sprzedaży silników o klasie sprawności EFF2 i EFF1.


Powyższe poziomy sprawności zostały zdefiniowane dla 3-fazowych silników asynchronicznych, 2 i 4 - biegunowych, w zakresie mocy od 1,1 do 90 kW (silniki budowy zamkniętej na napięcie 400 V o częstotliwości 50 Hz).

 

Uzgodnione minimalne poziomy sprawności dla poszczególnych klas oparte są na pomiarach według starej normy IEC 60034-2.

 


Nowy podział klas sprawności silników elektrycznych – klasyfikacji IE


W lipcu 2009 roku Komisja Europejska przyjęła Rozporządzenie Nr 640/2009 w sprawie wdrażania Dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wymogów ekoprojektu dla silników elektrycznych. Oznacza to, że na terenie Unii Europejskiej wprowadzone zostały usankcjonowane prawnie wymogi dotyczące efektywności energetycznej 3-fazowych silników asynchronicznych 2, 4 i 6-biegunowych sprzedawanych na rynku unijnym.

Klasyfikację i oznakowanie IE wprowadza nowa norma z serii IEC 60034-30 “Rotating electrical machines – Part 30: Efficiency classes of single-speed, three-phase, cage-induction motors (IE-code)” z 2008 roku. Nowy sposób klasyfikacji obowiązuje dla silników 2, 4 i 6-biegunowych o mocach od 0,75 do 375 kW i napięciu znamionowym do 1000 V.

 

Dokument określa trzy poziomy sprawności dla silników:


• IE1 – silniki standardowe (standard),
• IE2 – silniki o podwyższonej sprawności (high efficiency),
• IE3 – najwyższy poziom sprawności (premium).


Sprawność silników na potrzeby porównania z wymaganiami IE powinna być wyznaczana zgodnie z nową normą IEC 60034-2-1.

 

Rozporządzenie wprowadza również harmonogram określający wymagane poziomy sprawności silników, które będą wprowadzane na rynek w kolejnych latach:

 

• od dnia 16 czerwca 2011 r. silniki o mocy znamionowej w zakresie 0,75–375 kW muszą odpowiadać co najmniej klasie sprawności IE2,


• od dnia 1 stycznia 2015 r. silniki o mocy znamionowej w zakresie 7,5–375 kW muszą odpowiadać co najmniej klasie sprawności IE3, lub odpowiadać klasie sprawności IE2 przy założeniu zastosowania w układzie napędowym o regulowanej prędkości obrotowej,


• od dnia 1 stycznia 2017 r. wszystkie silniki o mocy znamionowej w zakresie 0,75–375 kW muszą odpowiadać co najmniej klasie sprawności IE3, lub odpowiadać klasie sprawności IE2 przy założeniu zastosowania w układzie napędowym o regulowanej prędkości obrotowej.


 

Cantoni MotorBeselCelma InduktaEmitEma-ElfaFanaFormitNarmodFenes

  • Wybrana firma: Cantoni Group

    Przejdź do firmy:

  • powrót    do góry 
    Polityka prywatności  |  Mapa strony » Copyright © 2022 Cantoni Group. All rights reserved.
    Designed by MOUTON interactive
    odwiedź: Wizytorów: 6839124, dziś: 148